Alle dienstverlening van overheidsorganisaties aan burgers en bedrijven is gebaseerd op informatie.

Het fundament van de overheid, de informatiehuishouding, werkt in praktijk echter lang niet altijd optimaal.

Verbetering van die situatie is hard nodig. There’s a need to change!

Wij helpen bij het verbeteren van de informatiehuishouding en de dienstverlening van overheidsorganisaties. Met ruim 15 jaar ervaring in het realiseren van verandering binnen de overheid hebben we snel door welke patronen de verbetering belemmeren.

We doorgronden de wereld van de dienstverlening én de wereld van informatiebeheer en IT. Maar ook de wereld van de archiefdienst en de toezichthouder zijn bekend terrein. Bovendien we zijn thuis in de analoge én de digitale wereld. Al die werelden verbinden we met elkaar. Samenwerking is immers cruciaal, maar niet vanzelfsprekend.

We leggen de relatie tussen strategie & beleid en systeeminrichting & uitvoering. We zorgen voor betrokkenheid van management en medewerkers, formuleren gerichte acties en bereiken daadwerkelijk resultaten.

Kortom... we zijn erop gericht informatie bruikbaar, vindbaar en toegankelijk te maken, zodat ambtenaren goed hun werk kunnen doen en burgers en bedrijven goed worden bediend.

photo-program

Opdrachtgevers